Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

15 tháng 10 2022 22:47

câu hỏi

Bài 10. Đặt câu hỏi cho phần trong ngoặc trong những câu trả lời sau. Jim has recently experienced (the life of ethnic people) in Vietnam.


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 22:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>What</strong> has Jim recently experienced in Vietnam?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới.

Bài giải chi tiết:

- What has Jim recently experienced in Vietnam?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 15:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn Anh 8</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>What has Jim recently experienced in Vietnam?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Van N, 

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết: 

What has Jim recently experienced in Vietnam?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em viết cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành với ạ .Em cảm ơn

30

Lihat jawaban (2)