Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 05:46

câu hỏi

Bài 10: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra. b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 06:13

Được xác nhận

<p>Chào em Thanh T</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa 9</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Thanh T

Đây là câu hỏi thuộc hóa 9

Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)