Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Bài 10: CMR: An =n(n+1)(n+4) :5 Với V n e Z


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 09:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương quy nạp, lớp 11<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>An=n(n+1)(n+4):5 (1)</p><p>+) Với n = 1 ta có:</p><p>Ta có: A1=1(1+1)(1+4)=5:5</p><p>Vậy (1) đúng với n = 1.</p><p>+ Giả sử (1) đúng với n=k; k ∈ N*; tức là ta có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k(k+1)(k+4):5 (2)</p><p>Ta chứng minh nó cũng đúng với n= k+1. Có nghĩa ta phải chứng minh:</p><p>(k+1)(k+1+1)(k+1+4)=(k+1)(k+2)(k+4):5</p><p>+ Thật vậy do k(k+1)(k+4):5 nên (k+1)(k+2)(k+4):5</p><p>Do đó (1) đúng với mọi số nguyên dương n.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương quy nạp, lớp 11
Bài giải chi tiết: 

An=n(n+1)(n+4):5 (1)

+) Với n = 1 ta có:

Ta có: A1=1(1+1)(1+4)=5:5

Vậy (1) đúng với n = 1.

+ Giả sử (1) đúng với n=k; k ∈ N*; tức là ta có:

          k(k+1)(k+4):5 (2)

Ta chứng minh nó cũng đúng với n= k+1. Có nghĩa ta phải chứng minh:

(k+1)(k+1+1)(k+1+4)=(k+1)(k+2)(k+4):5

+ Thật vậy do k(k+1)(k+4):5 nên (k+1)(k+2)(k+4):5

Do đó (1) đúng với mọi số nguyên dương n.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận