Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

04 tháng 10 2022 15:33

câu hỏi

Bài 1. Xét tính liên tục của các hàm số a) y=x^(3)+2x^(2)−7x+1

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 17:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài Hàm số liên tục</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Do hàm số y=x<sup>3</sup>+2x<sup>2</sup>−7x+1 là hàm đa thức xác định trên R nên hàm này liên tục trên R</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài Hàm số liên tục

Lời giải chi tiết như sau:

Do hàm số y=x3+2x2−7x+1 là hàm đa thức xác định trên R nên hàm này liên tục trên R

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận