Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

24 tháng 10 2022 07:09

câu hỏi

Bài 1 Với x,y,z là các biến. Hãy chỉ ra các đơn thức trong các biểu thức đại số sau: A=3/2x^(3)y^(2)(−2xy^(2))^(2);B=5;C=x^(3)+2;D=x;E=(xy^(2))/3;F=(xy^(2))/z


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 07:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương đa thức</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Đơn thức trong các biểu thức trên là:&nbsp;</p><p>A=3/2x<sup>3</sup>y<sup>2</sup>(−2xy<sup>2</sup>)<sup>2</sup></p><p>B=5</p><p>D=x</p><p>E=(xy<sup>2</sup>)/3</p><p>F=(xy<sup>2</sup>)/z</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương đa thức

Câu trả lời chi tiết như sau:

Đơn thức trong các biểu thức trên là: 

A=3/2x3y2(−2xy2)2

B=5

D=x

E=(xy2)/3

F=(xy2)/z

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận