Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

07 tháng 10 2022 15:44

câu hỏi

Bài 1: Với giá trị nào thì biểu thức xác định? 1) sqrt(−2x+3)

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 15:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Căn thức bậc hai</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Biểu thức xác định khi –2x+3≥0⇔2x≤3⇔x≤3/2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài Căn thức bậc hai

Lời giải chi tiết như sau:

Biểu thức xác định khi –2x+3≥0⇔2x≤3⇔x≤3/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021

2

Lihat jawaban (1)