Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:07

câu hỏi

Bài 1: Thực hiện phép tính bằng cảch họp li: g) 32.29+32


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 00:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 3: Phép cộng và phép nhân<br>Bài giải chi tiết:32.29+32=32.(29+1)=32.30=960<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 3: Phép cộng và phép nhân
Bài giải chi tiết:32.29+32=32.(29+1)=32.30=960
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận