Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

26 tháng 10 2022 03:14

câu hỏi

Bài 1: Thực hiện phép tính a) (x−2)(x+5) b) (5x−1)(x+3)−(x−2)(5x−4)


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức , Bài Phép nhân đa thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>a) (x-2)(x+5)=x<sup>2</sup>+5x-2x-10=x<sup>2</sup>+3x-10</p><p>b) (5x-1)(x+3)-(x-2)(5x-4)</p><p>=5x<sup>2</sup>+14x-3-5x<sup>2</sup>+14x-8</p><p>=28x-11</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức , Bài Phép nhân đa thức với đa thức

Bài giải chi tiết : 

a) (x-2)(x+5)=x2+5x-2x-10=x2+3x-10

b) (5x-1)(x+3)-(x-2)(5x-4)

=5x2+14x-3-5x2+14x-8

=28x-11

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận