Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

13 tháng 9 2022 02:36

câu hỏi

Bài 1: Thực hiện phép tính: 1) - 2xy. (x^(2)−xy−3)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 03:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 3: Đa thức<br>Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Izuku M
Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 3: Đa thức
Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận