Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

Bài 1. Thực hiện phép tính: 1) 527/5+7/23−0,5−5/27+16/23


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1) 527/5+7/23−0,5−5/27+16/23</p><p>=(16/23+7/23) + 527/5 - 1/2 - 5/27&nbsp;</p><p>= 1+527/5 - 1/2 -5/27</p><p>=28543/270</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.

Bài giải chi tiết:

1) 527/5+7/23−0,5−5/27+16/23

=(16/23+7/23) + 527/5 - 1/2 - 5/27 

= 1+527/5 - 1/2 -5/27

=28543/270

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm m để các phương trình sau có nghiệm b) ((1+x)/(sqrt(x))+2m.(1+x)/(sqrt(x))+1=0

6

Được xác nhận