Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 9 2022 17:24

câu hỏi

Bài 1: Thực hiện các phép tính a) (−5)/7,2/11+(−5)/7,9/11+15/7;


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 03:00

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài Cộng trừ số hữu tỉ<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Các dấu "," được sửa lại thành dấu "." cho đúng<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài Cộng trừ số hữu tỉ
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Các dấu "," được sửa lại thành dấu "." cho đúng
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận