Square root
VBT
Calculator
magnet

Vuong D

25 tháng 9 2021 12:45

câu hỏi

bài 1: tính a;6x9-25=


10

2


Nhật M

27 tháng 9 2021 08:09

6×9-25=29

Tran T

30 tháng 9 2021 10:03

bằng 29

Nhật M

01 tháng 10 2021 09:26

dám chép bài hả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm một số biết rằng lấy số số đo nhân với số lớn nhất có một chữ số có kết quả bằng 108

0

Lihat jawaban (1)