Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

28 tháng 10 2022 07:50

câu hỏi

Bài 1. Tính: (2 điểm) a) 78474cm^(2)−35267cm^(2)= b) 1540km×6= c) 22459g+3270g= d) 67277hm:7=


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 10:16

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: a)78474cm^(2)−35267cm^(2)= 43027 cm^2 b) 1540km×6=9240km c) 22459g+3270g=25729g d) 67277hm:7=9611 hm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a) Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 480 ! a và 600 : a.

1

Được xác nhận

một người mua sáu Quyển sách cùng loại vì được giảm giá 10% giá bìa nên chỉ phải trả 218700₫ hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu

4

Lihat jawaban (1)