Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 03:24

câu hỏi

Bài 1: Tìm x a) (x−2)^(2)=16 b) (2x−3)^(2)=1/9 c) (3x−1)^(5)=−32 d) (x^(3))^(4)=x^(8)/x^(3)(x≠0) e) x^(8)=36x^(6)(x≠0) f) (2x−1)^(6)=(2x−1)^(8) g) 9^(2x−1)=81 h) 3^(2x−1)=81


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 03:41

Được xác nhận

Xin chào em Bao T Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên Câu trả lời chi tiết như sau: a) (x–2)²=16 (x–2)²=4² x–2=4 hoặc x–2=–4 x=6 hoặc x=–2 Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận