Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:57

câu hỏi

Bài 1: Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position. 1. They go to the movies. (often)


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về trạng ngữ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>1. They go to the movies. (often)</strong></h1><p><strong>=&gt;1. They often go to the movies.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về trạng ngữ

Bài giải chi tiết:

1. They go to the movies. (often)

=>1. They often go to the movies.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em viết cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành với ạ .Em cảm ơn

30

Lihat jawaban (2)