Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:36

câu hỏi

Bài 1. Rút gọn các biểu thúc sau: b) 100⋅10^(2)⋅10;


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 08:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên<br>Bài giải chi tiết: 100⋅10^(2)⋅10=10<sup>2</sup>.10<sup>2</sup>.10=10<sup>5</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên,Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Bài giải chi tiết: 100⋅10^(2)⋅10=102.102.10=105
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận