Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

19 tháng 9 2022 08:59

câu hỏi

Bài 1. Phân tích các đa thức s (a) x^(2)−x−y^(2)−y;


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 09:29

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài phân tích đa thức thành nhân tử<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; x<sup>2</sup>−x−y<sup>2</sup>−y</p><p>=(x<sup>2</sup>−y<sup>2</sup>)−(x+y)</p><p>=(x+y)(x−y)−(x+y)</p><p>=(x+y)(x−y−1)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài phân tích đa thức thành nhân tử
Lời giải chi tiết như sau:

    x2−x−y2−y

=(x2−y2)−(x+y)

=(x+y)(x−y)−(x+y)

=(x+y)(x−y−1)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận