Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 9 2022 17:23

câu hỏi

Bài 1: Phân tích đa a) 6x^(3)+x^(4)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 18:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Cô không thấy rõ yêu cầu đề bài nên sẽ hiểu đây là bài Phân tích đa thức thành nhân tử nhé<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) 6x<sup>3</sup>+x<sup>4</sup></p><p>=x<sup>3</sup>(6+x)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Cô không thấy rõ yêu cầu đề bài nên sẽ hiểu đây là bài Phân tích đa thức thành nhân tử nhé
Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức.
Bài giải chi tiết:

a) 6x3+x4

=x3(6+x)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận