Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh C

29 tháng 10 2022 14:56

câu hỏi

Bài 1: Năm ngoái em 8 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi 3 năm nữa chị bao nhiêu tuổi? Bài 2. Hai năm trước bố hơn con 30 tuổi. Tính tuổi con năm sau biết rằng hiện nay bố 34 tuổi. Bài 3. Cách đây 4 năm con thua mẹ 26 tuổi. Tính tuổi con hai năm nữa. Biết rằng năm nay mẹ 32 tuổi.

Bài 1:  Năm ngoái em 8 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi 3 năm nữa chị bao nhiêu tuổi?

 

Bài 2.  Hai năm trước bố hơn con 30 tuổi. Tính tuổi con năm sau biết rằng hiện nay bố 34 tuổi.

 

Bài 3. Cách đây 4 năm con thua mẹ 26 tuổi. Tính tuổi con hai năm nữa. Biết rằng năm nay mẹ 32 tuổi.


30

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 08:12

Được xác nhận

Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: Tuổi mẹ 4 năm trước là 32-4=28 tuổi Tuổi con 4 năm trước: 28-26=2 tuổi Tuổi con 2 năm nữa: 2+4+2= 8 tuổi Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Đangt P

30 tháng 10 2022 11:31

<h2>Tuổi mẹ 4 năm trước là 32-4=28 tuổi Tuổi con 4 năm trước: 28-26=2 tuổi Tuổi con 2 năm nữa: 2+4+2= 8 tuổi</h2>

Tuổi mẹ 4 năm trước là 32-4=28 tuổi Tuổi con 4 năm trước: 28-26=2 tuổi Tuổi con 2 năm nữa: 2+4+2= 8 tuổi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận