Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài 1. Một trường học có 2014 cái bàn. Họ muốn đánh số tất cả chúng bằng cách dán các miếng đề can đánh số từ 1 đến 2014 cho mỗi chiếc bàn. Biết rằng mỗi chữ số dán đề can tiêu tốn 1000 đồng, tính cả tiền công dán. Chẳng hạn, dán xong số cho bàn số 9 chỉ hết 1000 đồng, trong khi với bàn số 100 phải mất 3000 đồng. Hỏi họ phải tốn bao nhiêu tiền cho công việc trên


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 11:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Huy H</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 3: Phép cộng và phép nhân</p><p>&nbsp;Bài giải chi tiết:</p><p>Từ bàn số 1 đến bàn số 9 có 9 số có 1 chữ số</p><p>=&gt; Cần dán 9.1=9 số=&gt; Tốn 9.1000=9000 đồng</p><p>Từ bàn số 10 đến bàn số 99 có 90 số có 2 chữ số</p><p>=&gt; Cần dán 90.2=180 số=&gt; Tốn 180.1000=180000 đồng</p><p>Từ bàn số 100 đến bàn số 999 có 900 số có 3 chữ số</p><p>=&gt; Cần dán 900.3=2700 số=&gt; Tốn 2700.1000=2700000 đồng</p><p>Từ bàn số 1000 đến bàn số 2014 có 1015 số có 4 chữ số</p><p>=&gt; Cần dán 1015.4=4060 số=&gt; Tốn 4060.1000=4060000 đồng</p><p>Tổng số tiền cần bỏ ra là:</p><p>9000+180000+2700000+4060000=6949000(đồng)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, Bài 3: Phép cộng và phép nhân

 Bài giải chi tiết:

Từ bàn số 1 đến bàn số 9 có 9 số có 1 chữ số

=> Cần dán 9.1=9 số=> Tốn 9.1000=9000 đồng

Từ bàn số 10 đến bàn số 99 có 90 số có 2 chữ số

=> Cần dán 90.2=180 số=> Tốn 180.1000=180000 đồng

Từ bàn số 100 đến bàn số 999 có 900 số có 3 chữ số

=> Cần dán 900.3=2700 số=> Tốn 2700.1000=2700000 đồng

Từ bàn số 1000 đến bàn số 2014 có 1015 số có 4 chữ số

=> Cần dán 1015.4=4060 số=> Tốn 4060.1000=4060000 đồng

Tổng số tiền cần bỏ ra là:

9000+180000+2700000+4060000=6949000(đồng)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Tính nhanh, tính nhẩm f) (260−13):13

1

Được xác nhận