Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenn L

22 tháng 10 2022 08:48

câu hỏi

Bài 1: Mô hình ngôi nhà có kích thước như hình 7 (xem hình bên dưới). Tính thể tích của mô hình ngôi nhà ?

Bài 1:  Mô hình ngôi nhà có kích thước như hình 7 (xem hình bên dưới). Tính thể tích của mô hình ngôi nhà ?

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 08:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenn L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1 hình học</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Ngôi nhà gồm 2 phần: Phần thân có dạng hình hộp chữ nhật với số đo mặt đáy là 45cm; 20cm và chiều cao 17cm. Phần nóc nhà có dạng hình lăng trụ đứng tam giác với số đo mặt đáy là: 18cm; 45cm và chiều cao 17cm.</p><p>Thể tích phần thân là: 45.17.20=15300 cm<sup>3</sup></p><p>Thể tích phần nóc nhà là: 17.(1/2.18.45)=6885 cm<sup>3</sup></p><p>Thể tích mô hình là: 15300+6885=22185 cm<sup>3</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenn L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1 hình học

Câu trả lời chi tiết như sau:

Ngôi nhà gồm 2 phần: Phần thân có dạng hình hộp chữ nhật với số đo mặt đáy là 45cm; 20cm và chiều cao 17cm. Phần nóc nhà có dạng hình lăng trụ đứng tam giác với số đo mặt đáy là: 18cm; 45cm và chiều cao 17cm.

Thể tích phần thân là: 45.17.20=15300 cm3

Thể tích phần nóc nhà là: 17.(1/2.18.45)=6885 cm3

Thể tích mô hình là: 15300+6885=22185 cm3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định đấu của các biću thức sau: N=x^(2)+2y^(2)+2xy+2x−4y+15

2

Được xác nhận