Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 05:46

câu hỏi

Bài 1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau : SO2 + Br2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4 (1) SO2 + 2H2O -> 3S + 2H2O (2) Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ? A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa. B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử. C. Phản ứng (3) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa. D. Phản ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là chất khử

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 02:28

Được xác nhận

Xin chào em, Đáp án: C Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 10 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S->SO2->K2SO3->KCL->H2SO4->MGSO4

1

Được xác nhận

cho 135 gam dung dịch CuCl2 20% tác dumgj vừa đủ với dung dịch NaOH 10% a. viết phươmg trình hóa học phản ứng xảy ra b. timhs khối lượng dung dịch NaOH 10% đã dùng c. tính nồng độ phần trăm chất tan ỷong dung dịch thu được sau phản ứng

21

Lihat jawaban (1)