Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

bài 1 chuyển sang câu phủ định , nghi vấn , yes , no 4) i work in the city


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 05:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Anh 10, chuyển câu sang thể phủ định , nghi vấn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>(-) I don't work in the city<br>(?) Do you work in the city?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh 10, chuyển câu sang thể phủ định , nghi vấn.

Bài giải chi tiết:

(-) I don't work in the city
(?) Do you work in the city?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

This shopping bag is not.................. so I can buy it. A.cheap. B. Simple. C.expensive. D. Green

12

Được xác nhận

mary teaches English,.... A. Mary's language is English. B. Mary is an English teacher C. Mary is a teacher of English D. B and C are correct

13

Lihat jawaban (3)