Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

bài 1 chuyển sang câu phủ định , nghi vấn , yes , no 5) lan and Hoa listen to music


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 04:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Anh 10, chuyển câu sang thể phủ định , nghi vấn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>(-) Lan and Hoa don't listen to music.<br>(?) Do Lan and Hoa listen to music?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh 10, chuyển câu sang thể phủ định , nghi vấn.

Bài giải chi tiết:

(-) Lan and Hoa don't listen to music.
(?) Do Lan and Hoa listen to music?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận