Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng M

30 tháng 1 2020 14:03

câu hỏi

Bài 1: Cho dãy số 1,2,3,4,5,...,y a) Tìm y biết dãy có 1989 chữ số. b) Tìm y để số chữ số của dãy gấp 2 lần số số hạng. c) Tìm y để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng.


0

1


Nguyễn T

31 tháng 1 2020 08:14

Chào con! a) y = 699 b) y = 108 c) y = 1107

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)