Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Bài 1. Cho căn thức bậc hai sqrt(12−5x). Em hãy cho biết, biểu thức 12−5x được gọi là gì?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 18:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>12−5x được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.

Bài giải chi tiết :

12−5x được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận