Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:08

câu hỏi

Bài 1: Cho △ABC đường cao BE; CF biết AB+BE=AC+CF, Chứng minh △ABC cân


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 13:45

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán, lớp 8 Bài giải chi tiết: Xét △BFC vuông tại F và △CEB vuông tại E Có: BC là cạnh chung CF = BE (gt) => △BFC = △CEB (ch-cgv) => góc FBC = góc ECB (2 góc tương ứng) Xét △ABC có: góc ABC = góc ACB (cmt) => △ABC cân tại A Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận