Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:08

câu hỏi

Bài 1 : Cho △ABC có B=30^(∘) và AB=10cm,AC=12cm. Tính diện tích của △ABC


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 16:04

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 9 Bài giải chi tiết: S∆=1/2.AB.AC.sinBAC=1/2.10.12.1/2=5.6=30 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1>x+m

0