Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

10 tháng 8 2022 14:34

câu hỏi

Bài 1: Chì ra các cặp góc đối đỉnh, cặp góc kề bù trong các hình sau:

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

10 tháng 8 2022 14:46

Được xác nhận

Chào em Vyvy V, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Chương 2 Bài 2 phần hình học Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau: Cặp góc đối đỉnh: góc xHy và góc x'Hy', góc zHy và góc z'Hy', góc xHz' và góc x'Hz góc yHz' và góc y'Hz, góc xHy' và góc x'Hy, góc z'Hx' và góc xHz. Cặp góc kề bù: góc xHy và góc xHy', góc xHy và góc x'Hy, góc zHy và góc zHy', góc zHy và góc y'Hz, góc zHx' và góc zHx, góc zHx' và góc x'Hz', góc x'Hy' và góc x'Hy, góc x'Hy' và góc y'Hx, góc y'Hz' và góc z'Hy, góc y'Hz' và góc y'Hz, góc xHz' và góc xHz, góc xHz' và góc z'Hx' Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận