Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:36

câu hỏi

Bài 1. Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương: b) 4y^(2)−12y+11


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>4y<sup>2</sup>−12y+11</p><p>=(2y-3)<sup>2</sup>+2&gt;0 (dpcm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>Trả lời</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết 

4y2−12y+11

=(2y-3)2+2>0 (dpcm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Trả lời

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận