Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 14:54

câu hỏi

Bài 1. Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương: b) 4y^(2)−12y+11


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Hằng đẳng thức</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;4y<sup>2</sup>−12y+11</p><p>=(2y)<sup>2</sup>−2.2y.3+9+2</p><p>=(2y−3)<sup>2</sup>+2</p><p>Mà (2y−3)<sup>2</sup>≥0 ∀y nên (2y−3)<sup>2</sup>+2≥2&gt;0 ∀y</p><p>Vậy biểu thức luôn dương</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Hằng đẳng thức

Lời giải chi tiết như sau:

   4y2−12y+11

=(2y)2−2.2y.3+9+2

=(2y−3)2+2

Mà (2y−3)2≥0 ∀y nên (2y−3)2+2≥2>0 ∀y

Vậy biểu thức luôn dương

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận