Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 10 2022 07:29

câu hỏi

Bài 1: Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên cùng một trục số. a) (−1)/4 b) (−3)/(−4) c) 3/(−4) d) (−14)/9 e) 7/4


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 08:33

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận