Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh A

02 tháng 5 2023 03:34

câu hỏi

Bài 1: Bác Lan mua 4kg cam với giá 15000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi với số tiền đó bác mua xoài với giá 20000 đồng một ki-lô-gam thì bác Lan mua được bao nhiêu ki-lô-gam xoài?

Bài 1: Bác Lan mua 4kg cam với giá 15000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi với số tiền đó bác mua xoài với giá 20000 đồng một ki-lô-gam thì bác Lan mua được bao nhiêu ki-lô-gam xoài?

 


3

1


Nguyễn K

31 tháng 5 2023 08:05

<p>Bác Lan mua cam với số tiền là:</p><p>15000x4=60000(đồng)</p><p>bác Lan mua được số xoài là:</p><p>60000:20000=3(kg)</p><p>đáp số:3kg xoài</p>

Bác Lan mua cam với số tiền là:

15000x4=60000(đồng)

bác Lan mua được số xoài là:

60000:20000=3(kg)

đáp số:3kg xoài

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)