Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Y

25 tháng 4 2021 15:48

câu hỏi

bố hơn con 30 tuổi tuổi con và tuổi bố cộng lại là 50 hỏi bố bao nhiêu tuổi ?


4

1


Nguyễn T

24 tháng 5 2021 14:19

bố 40 tuổi; con 10 tuổi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ các số: 5, 12 ,18 hãy viết các phân số có tử số và mẫu số là 1 trong các số đó. Rồi cho biết phân số nao lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1

13

Lihat jawaban (3)