Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh H

13 tháng 11 2019 10:15

câu hỏi

bác thợ mộc làm một cái hộp gỗ hết 3 / 2 giờ làm một khay gỗ hết 2/3 giờ .Hỏi thời gian bác làm cái hộp nhiều hơn thời gian làm cái khay là bao lâu ?


2

1


N. Phương

30 tháng 12 2020 03:41

Thời gian bác thợ mộc làm cái hộp nhiều hơn làm cái khay là: 3/2 - 2/3 = 5/6 ( giờ) Đáp số: 5/6 giờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hình bình hành có độ dài đáy là 25dm,chiều cao là 5m.Tính diện tích hình bình hành đó

12

Lihat jawaban (2)