Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh L

07 tháng 1 2022 06:54

câu hỏi

Bác Nhân lập kế hoạch xây một ngôi nhà trên mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình dưới. Bác muốn trồng cỏ Nhung Nhật cho toàn bộ phần nền màu xanh. Em hãy tính giúp số tiền Bác Nhân cần chi ra để trồng cỏ Nhung Nhật như dự tính. Biết 1 mét vuông trồng cỏ Nhumg Nhật là 30000 đồng.Trình đọc Chân thực (5 Điểm)


8

3


Khanh L

07 tháng 1 2022 06:55

giúp mik với

Lê H

07 tháng 1 2022 12:53

cho bt có 2 cái thì ai lm dc

Thương H

08 tháng 1 2022 07:16

Ko có hình sao làm được

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận