Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

06 tháng 12 2019 12:29

câu hỏi

Bác Hồ tên thật là gì và Bác sinh năm bao nhiêu??


0

4


Hai N

08 tháng 12 2019 05:43

Bác Hồ tên thật là Nguyễn Tất Thành . Sinh năm 1890 .

Slendy S

07 tháng 12 2019 16:19

bác tên thật là nguyễn tất thành,còn sinh năm nhiêu thì mình nhớ là năm nào đó giữa thế kỉ XIV và XX

Huỳnh T

11 tháng 12 2019 05:54

Bác Hồ tên thật là Nguyễn Tất Thành sinh năm 1890-1969

Nguyen G

11 tháng 12 2019 14:46

Bac Ho ten that la Nguyen Tat Thanh sinh nam 1980

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

điểm cơ bản của hiệp định pari về việt nam?

0

Lihat jawaban (1)