Square root
VBT
Calculator
magnet

Nsusbs L

20 tháng 11 2019 12:51

câu hỏi

Bác Hồ ra đi cào năm mấy


1

4


Phạm T

23 tháng 11 2019 00:33

1945

Phạm T

23 tháng 11 2019 00:33

1945

Hoàng T

23 tháng 11 2019 14:34

1945

T. Nguyễn

24 tháng 12 2019 03:56

Cô chưa hiểu đầy đủ, chính xác từ "ra đi" trong câu hỏi của Con! Cô đang hiểu theo 2 hướng: - Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911 trên con tàu Đô đốc Latouche-Trévile lên đường sang Pháp. - Bác Hồ ra đi mãi mãi (mất) tại Hà Nội, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể dân tộc Việt Nam và những người yêu mến toàn thế giới vào ngày 2-9-1969.

Muka M

14 tháng 6 2020 08:33

Cô hiểu đúng nghĩa của bạn ấy rồi đấy ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi đỉnh núi evoret được phát hiện đỉnh núi nào cao nhất

2

Lihat jawaban (1)