Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 4 2020 02:33

câu hỏi

Bác Hùng làm một thùng đựng rác , bằng tôn không có nắp có các kích thước như sau Chiều dài 1m Chiều Rộng 0,5 m Chiều cao 1,2 m. Tính diện tích tôn để làm thùng (phần mép Hàn không đáng kể )


0

1


Nguyễn T

23 tháng 4 2020 07:42

Diện tích tôn làm thùng là: (1 + 0,5) × 2 × 1,2 + 1 × 0,5 = 4,1 (m2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mot thang chi phi bai nhiêu dong

1

Lihat jawaban (1)