Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh C

21 tháng 12 2022 14:17

câu hỏi

Bác Ba có một khu vườn hình vuông cạnh 10 m. Bác dự định đóng cọc để dựng hàng rào quanh khu vườn .Hai cọc liền nhau sẽ cách nhau 2 m.Hỏi bác Ba cần chuẩn bị bao nhiêu chiếc cọc?

Bác Ba có một khu vườn hình vuông cạnh 10 m. Bác dự định đóng cọc để dựng hàng rào quanh khu vườn .Hai cọc liền nhau sẽ cách nhau 2 m.Hỏi bác Ba cần chuẩn bị bao nhiêu chiếc cọc?


8

2


Vy V

21 tháng 12 2022 14:24

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bài giải&nbsp;</p><p>Chu vi cả khu vườn là</p><p>10×4= 40 (m)</p><p>số &nbsp;chiều dài cọc là&nbsp;</p><p>40÷2 = 20 (m)</p><p>Bác Ba cần chuẩn bị số cọc là&nbsp;</p><p>40-20=20(cọc)</p>

          Bài giải 

Chu vi cả khu vườn là

10×4= 40 (m)

số  chiều dài cọc là 

40÷2 = 20 (m)

Bác Ba cần chuẩn bị số cọc là 

40-20=20(cọc)

Nguyen K

21 tháng 12 2022 14:38

<p>Chu vi cả khu vườn là</p><p>10×4= 40 (m)</p><p>số &nbsp;chiều dài cọc là :</p><p>40÷2 = 20 (m)</p><p>Bác Ba cần chuẩn bị số cọc là:&nbsp;</p><p>40-20=20(cọc)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 20 cọc</p>

Chu vi cả khu vườn là

10×4= 40 (m)

số  chiều dài cọc là :

40÷2 = 20 (m)

Bác Ba cần chuẩn bị số cọc là: 

40-20=20(cọc)

                  Đáp số: 20 cọc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)