Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Q

15 tháng 4 2020 01:24

câu hỏi

bà có 7quả 🍋🍋 và 10đứa con gái 👧👧 . Hỏi làm sao để bà chia được .


2

2


Trí T

15 tháng 4 2020 03:22

thì bà lấy 7 quả🍋🍋 ép thành 10 ly nước 🍋 là xong

Thảo H

05 tháng 5 2021 10:20

bà bảo mấy đứa con gái lấy quả cam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gia đình là gì vậy các bạn??????

7

Lihat jawaban (4)