Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

06 tháng 10 2022 16:04

câu hỏi

b) 407−[(190−170):4+9]:2


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 16:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>407−[(190−170):4+9]:2</p><p>=407−[20:4+9]:2</p><p>=407−14:2</p><p>=407-7</p><p>=400</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Bài giải chi tiết 

407−[(190−170):4+9]:2

=407−[20:4+9]:2

=407−14:2

=407-7

=400

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận