Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng K

27 tháng 10 2022 09:51

câu hỏi

b)15 chia hết cho (2+x)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 10:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ng K,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì 15 chia hết cho 2+x</p><p>=&gt; 2+x là ước tự nhiên&nbsp;của 15</p><p>=&gt; 2+x thuộc 1,3,5,15</p><p>xét 2+x=1 =&gt; x = -1 (loại)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2+x=3 =&gt; x=1(t/m)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2+x =5 =&gt; x=3(t/m)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2+x=15 =&gt; x=13(t/m)</p><p>Vậy x ={1;3;13}<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ng K,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Vì 15 chia hết cho 2+x

=> 2+x là ước tự nhiên của 15

=> 2+x thuộc 1,3,5,15

xét 2+x=1 => x = -1 (loại)

     2+x=3 => x=1(t/m)

      2+x =5 => x=3(t/m)

     2+x=15 => x=13(t/m)

Vậy x ={1;3;13}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)