Square root
VBT
Calculator
magnet

PHAN T

22 tháng 8 2022 15:16

câu hỏi

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

22 tháng 8 2022 15:22

Được xác nhận

Chào em PHAN T, Đây là một bài tập thuộc môn toán 7, Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số- Giá trị của biểu thức đại số Lời giải chi tiết: (0,2x-3)(1/2-0,4:x)=0 ⇔0,2x-3=0 hay 1/2-0,4:x=0 ⇔x=15 hay x=4/5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11