Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

17 tháng 9 2022 08:40

câu hỏi

Axit H2SO4 loãng pứ với tất cả các chất nào dƣới đây. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 9 2022 15:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Axit H2SO4&nbsp;loãng phản ứng được với dãy chất: FeCl3, MgO, Ca(OH)2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 2, lớp 8
Bài giải chi tiết:
Axit H2SO4 loãng phản ứng được với dãy chất: FeCl3, MgO, Ca(OH)2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 13: Tổng số hạt cơ bản của phân tử M2O5 là 212, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 68. M là

68

Được xác nhận

Cho các chất sau: SO2, CuO, Na2O, Cu, Fe,Mg(OH2) chất nào tác dụng với Nước, Axit HCL, NaOH, H2SO4

5

Lihat jawaban (1)