Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

09 tháng 10 2022 03:51

câu hỏi

Athought the pangoda was built over 200 years ago, it remained practically intact . in perfection in completion in chaos in ruins Chọn từ "opposite"

Athought the pangoda was built over 200 years ago, it remained practically intact.

in perfection

in completion

in chaos

in ruins

Chọn từ "opposite"


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 03:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn in ruins</p><p>intact: nguyên vẹn ≠ in ruins: đổ nát, bị phá hủy nghiêm trọng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn in ruins

intact: nguyên vẹn ≠ in ruins: đổ nát, bị phá hủy nghiêm trọng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what are the characteristics of poetry

15

Lihat jawaban (2)