Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

19 tháng 10 2022 04:30

câu hỏi

at sixes and ... Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

at sixes and ...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 04:31

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>at sixes and sevens: tình trạng rối tinh rối mù</p><p>Ví dụ: I haven't had time to clear up, so I'm all at sixes and sevens.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

at sixes and sevens: tình trạng rối tinh rối mù

Ví dụ: I haven't had time to clear up, so I'm all at sixes and sevens.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận