Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

24 tháng 10 2022 03:41

câu hỏi

As soon as we had come back home, it started to rain. No sooner ………………………………………………………….

As soon as we had come back home, it started to rain.

No sooner  ………………………………………………………….


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 03:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng đảo ngữ</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; No sooner had he come back home than it started to rain.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cám ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng đảo ngữ

Bài giải chi tiết :  

-> No sooner had he come back home than it started to rain.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cám ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận