Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi T

03 tháng 1 2021 05:22

câu hỏi

as a student what do you plan to help the community better??


5

1


X. Quynh

10 tháng 1 2021 15:50

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé. As a student, you can do a lot of things to help the community such as picking up some trash in your own neighborhood; participating in a charity walk or run; organizing games and activities for poor children; repairing broken household items or appliances for neighbors; taking care of cats and dogs at an animal shelter, and so on. Dịch: Là một học sin, bạn có thể làm rất nhiều việc để giúp đỡ cộng đồng như nhặt rác trong khu phố của mình; tham gia đi bộ hoặc chạy từ thiện; tổ chức các trò chơi, hoạt động cho trẻ em nghèo; sửa chữa đồ gia dụng hoặc đồ dùng bị hỏng cho hàng xóm; chăm sóc chó mèo tại trại động vật, v.v.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận