Square root
VBT
Calculator
magnet

Blink B

30 tháng 11 2019 13:36

câu hỏi

Are you happy?


26

37


Phạm H

05 tháng 12 2019 05:48

Yes ,I am so happy.

Lynlùu L

08 tháng 12 2019 01:18

i'm so so ( ̄- ̄)

Nguyễn V

09 tháng 12 2019 04:15

a little

Cao Đ

01 tháng 2 2020 12:31

yes i am very very happy

Hai P

07 tháng 3 2020 13:32

nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo nooooooooooooooooooo

Thiên S

29 tháng 3 2020 09:29

no......o

Trịnh M

07 tháng 6 2020 11:24

I am very very happy and happy

Trịnh M

16 tháng 6 2020 11:44

Yes

An T

30 tháng 11 2019 14:14

No

Trần N

30 tháng 11 2019 14:42

yes, i am

Hoàng N

02 tháng 12 2019 11:37

Maybe

Nguyễn T

03 tháng 12 2019 06:19

yes

Trang T

07 tháng 12 2019 08:17

No

Hung S

08 tháng 12 2019 07:41

: ) (:

Vàng M

25 tháng 12 2019 09:46

What you do in their summer

Vàng M

25 tháng 12 2019 09:47

What did you do in the summer

Hoang T

25 tháng 12 2019 12:03

no

Vương P

27 tháng 12 2019 05:29

Yes

Khang T

27 tháng 12 2019 08:13

Yes, I am

Kim N

10 tháng 1 2020 14:52

No

Văn Ý

11 tháng 1 2020 13:16

yes

Nguyễn N

05 tháng 2 2020 13:36

yes

Hannah H

13 tháng 3 2020 11:20

If you want me to be happy then I’ll be happy

Nguyễn T

15 tháng 3 2020 14:06

yes , i am

Lộc H

26 tháng 3 2020 15:08

no

Free F

27 tháng 3 2020 15:00

no,i am not

Free F

27 tháng 3 2020 15:02

😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

My D

29 tháng 3 2020 00:43

no

Lê N

11 tháng 4 2020 10:55

i'm very happy 😂

Thanh H

12 tháng 9 2020 01:52

yes

Vũ T

16 tháng 9 2020 14:03

Yes,i am

Hiền T

29 tháng 9 2020 12:17

Yes i am

Thuy L

29 tháng 9 2020 14:34

no

Nhật N

11 tháng 11 2020 06:26

yes, I am

Hoàng N

29 tháng 11 2020 07:00

yes .i am

Jack J

05 tháng 1 2021 14:15

yes, I am

Đặng D

02 tháng 2 2021 09:46

Yes,Iam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How are you

0

Lihat jawaban (7)